tel +48 695 818 188

Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Blog

segregatory z dokumentami na biurku księgowej

Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

Zakładanie działalności gospodarczej to niezwykle ważne wydarzenie, które powinno być dobrze przemyślane – decyzje podjęte na początku prowadzenia firmy będą rzutowały na jej dalsze funkcjonowanie. Mowa tutaj przede wszystkim o wyborze odpowiedniej formy opodatkowania. Która jest najkorzystniejsza? Na co zwrócić uwagę?

Czytaj więcej

Pani patrząca na podatek

Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Podatkowa interpretacja indywidualna to pomoc, którą określają takie dokumenty, jak m.in. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a także Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jak uzyskać tego typu wsparcie? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czytaj więcej

kalkulator na folderze

Jak określić wartość środka trwałego?

Środki trwałe są aktywa, czyli rzeczowe składniki majątku przedsiębiorstwa, wykorzystywane w firmie przynajmniej przez 1 rok. Podlegają ewidencjonowaniu i odpisom amortyzacyjnym i muszą być całkowicie sprawne i pozostawać na terenie zakładu, by mogły być oficjalnie użytkowane.

Czytaj więcej

pit 0

Kogo dotyczy PiT-0?

PIT-0 to zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń, z którego mogą skorzystać osoby do ukończenia 26 roku życia. Zasady korzystania z ulgi są proste, dotyczą  umów o pracę, umów zlecenia, przychodów ze stosunku pracy, przychodów ze stosunku służbowego oraz przychodów z pracy nakładczej, jak również otrzymane z odbytym stażem uczniowskim lub otrzymane w związku z odbytą praktyką absolwencką.

Czytaj więcej

rozliczenie podatkowe

Jak poprawnie rozlicza się VAT?

Jak poprawnie rozliczać podatek VAT? Okazuje się, że w przypadku tego typu czynności jest wiele niuansów, o które trzeba zadbać i których bezwzględnie nie można pominąć. Jak więc robić to w sposób prawidłowy?

Czytaj więcej

świadectwo pracy

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Jednym z obowiązków pracodawcy, jeśli dojdzie do rozwiązania umowy o pracę albo jej wygaśnięcia, jest wydanie świadectwa pracy. Jakie informacje muszą być bezwzględnie zawarte w takim dokumencie oraz czy pracownik ma możliwość wniesienia o jego ewentualne skorygowanie?

Czytaj więcej

KPiR

Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

Skrót taki jak KPiR oznacza po prostu podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli narzędzie, którego celem jest ewidencjonowanie (zapisywanie) wszelkich zdarzeń finansowych, które dotyczą działalności przedsiębiorstwa. Możemy również określić, iż jest to uproszczona forma pełnej księgowości, w której zapisuje się zarówno przychody firmy z tytułu na przykład oferowanych usług czy towarów, jak również wydatki dotyczące między innymi wypłat naszych pracowników, zakupów firmowych oraz nagród. Dodajmy również, że wszystkie te zdarzenia zapisuje się dopiero w momencie, gdy dana transakcja zostanie sfinalizowana.

Czytaj więcej

ewidencja przychodu

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 roku dotyczącego prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ewidencjonowanie przychodów jest procesem obowiązkowym dla wszystkich osób posiadających działalność gospodarczą lub też posiadających spółki jawne i cywilne osób fizycznych, które korzystają z tak zwanego ryczałtu ewidencjonowanego. Jest to uproszczona forma opodatkowania, która w ciągu poprzedniego roku podatkowego nie osiągnęła większego niż 250 tysięcy euro przychodu. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej podatek od przychodu może wynieść kolejno 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 12,5%, 17% lub 20%.

Czytaj więcej