tel +48 695 818 188

Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Blog

Pani patrząca na podatek

Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Podatkowa interpretacja indywidualna to pomoc, którą określają takie dokumenty, jak m.in. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a także Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jak uzyskać tego typu wsparcie? Temat ten omawiamy w naszym artykule. 

Czytaj więcej

kalkulator na folderze

Jak określić wartość środka trwałego?

Środki trwałe są aktywa, czyli rzeczowe składniki majątku przedsiębiorstwa, wykorzystywane w firmie przynajmniej przez 1 rok. Podlegają ewidencjonowaniu i odpisom amortyzacyjnym i muszą być całkowicie sprawne i pozostawać na terenie zakładu, by mogły być oficjalnie użytkowane.

Czytaj więcej

pit 0

Kogo dotyczy PiT-0?

PIT-0 to zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń, z którego mogą skorzystać osoby do ukończenia 26 roku życia. Zasady korzystania z ulgi są proste, dotyczą  umów o pracę, umów zlecenia, przychodów ze stosunku pracy, przychodów ze stosunku służbowego oraz przychodów z pracy nakładczej, jak również otrzymane z odbytym stażem uczniowskim lub otrzymane w związku z odbytą praktyką absolwencką.

Czytaj więcej

rozliczenie podatkowe

Jak poprawnie rozlicza się VAT?

Jak poprawnie rozliczać podatek VAT? Okazuje się, że w przypadku tego typu czynności jest wiele niuansów, o które trzeba zadbać i których bezwzględnie nie można pominąć. Jak więc robić to w sposób prawidłowy?

Czytaj więcej

świadectwo pracy

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Jednym z obowiązków pracodawcy, jeśli dojdzie do rozwiązania umowy o pracę albo jej wygaśnięcia, jest wydanie świadectwa pracy. Jakie informacje muszą być bezwzględnie zawarte w takim dokumencie oraz czy pracownik ma możliwość wniesienia o jego ewentualne skorygowanie?

Czytaj więcej

KPiR

Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

Skrót taki jak KPiR oznacza po prostu podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli narzędzie, którego celem jest ewidencjonowanie (zapisywanie) wszelkich zdarzeń finansowych, które dotyczą działalności przedsiębiorstwa. Możemy również określić, iż jest to uproszczona forma pełnej księgowości, w której zapisuje się zarówno przychody firmy z tytułu na przykład oferowanych usług czy towarów, jak również wydatki dotyczące między innymi wypłat naszych pracowników, zakupów firmowych oraz nagród. Dodajmy również, że wszystkie te zdarzenia zapisuje się dopiero w momencie, gdy dana transakcja zostanie sfinalizowana.

Czytaj więcej

ewidencja przychodu

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 roku dotyczącego prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ewidencjonowanie przychodów jest procesem obowiązkowym dla wszystkich osób posiadających działalność gospodarczą lub też posiadających spółki jawne i cywilne osób fizycznych, które korzystają z tak zwanego ryczałtu ewidencjonowanego. Jest to uproszczona forma opodatkowania, która w ciągu poprzedniego roku podatkowego nie osiągnęła większego niż 250 tysięcy euro przychodu. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej podatek od przychodu może wynieść kolejno 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 12,5%, 17% lub 20%.

Czytaj więcej